Du är här: Vasa ÖvningsskolaGrundskolan F-6Kontaktuppgifter

Administration grundskolan F-9

E-postadresser: enligt principen fornamn.efternamn@abo.fi
Vid stavnings- eller övriga problem använd funktionen " Personsök" längst nere på sidan.

Kyrkoesplanaden 11-13
65100 VASA

  
 Rektor Elisabet Backlund-Kärjenmäki 050-3362351 / 06 324 7601
 Prorektor (F-6) Annika Lassus 0500-548242
 Prorektor (7-9) Tommy Nordman 0500-369732
 Elevhandledare (7-9) Pamela Backholm 050-4063081 / 06 324 7658
 Kansli F-9 Katariina Smulter 324 7115
 Exp. mästare Ralf Stolpe 0500-566253 / 06 324 7609
 Datansvarig Ulf Thors 050-5648292
 IT-pedagog Andreas Sundstedt 050-5642860
 Hälsovård Karin Ågren-Hakala 040-5745333
 Kurator Camilla Ahlroth-Enlund 040-5464348
 Skolpsykolog Helena Svarvar 040-1933585
   
 KöketFazer Food Services Oy
E-post: ovningsskola.f9@amica.fi
 040-1894083
 GårdskarlISS 040-5590984
 Städning
ISS Palvelut OY 040-5538922
   
Lärare och personal  
Uppdaterad 8.6.2013 Andreas Sundstedt