Du är här: Vasa ÖvningsskolaGrundskolan F-6Inskrivning

Information om skolan

Om F6Vasa övningsskola är en skola i stadskärnan. Förskolan till årskurserna 1-6 finns i skolans Alfabyggnad medan årskurserna 7-9 har klassrummen i skolans Betabyggnad. 

Våra elever kommer från Vasas centrum med omnejd. Elevens närskola bestäms på basen av hemadressen. Närskoleområdena är utmärkta på Vasa stads kartservice sidor (bildning> närskolområde), länken finner du här: http://kartta.vaasa.fi/IMS/sv

I Vasa övningsskola är förskolan och årskurserna 1-6 indelad i tre arbetsenheter. Nybörjarna består av årskurserna F-2, Påbyggarna av årskurserna 3-4 och Uppföljarna av årskurserna 5-6. Speciallärarna och timlärarna samarbetar med alla elever och lärare. Även skolhälsovårdaren, kuratorn och psykologen ingår naturligt i skolans dagliga verksamhet. 

I nybörjarklasserna arbetar vi för goda basfärdigheter i de enskilda ämnena i enlighet med skolans läroplan. De pedagogiska arbetssätten är varierande och mångsidiga. Våra elever får möjlighet att delta i uteskolverksamhet, läs- och skrivinlärning med stöd av digitala hjälpmedel och motorik- och rörelseträning. Därtill ordnas ämnesbaserad undervisning på engelska.

Tillsammans med Pedagogiska fakulteten ansvarar Vasa övningsskola för den finlandssvenska lärarutbildningen då lärarstuderande genomför handledd praktik hos oss. För elevernas lärande och skolgång samt med tanke på lärarstuderande arbetar vi för skolutveckling, såväl pedagogiska som organisatoriska. Våra klasser är indelade i relativt små enkla och sammansatta klasser.

Elever i förskolan och i årskurserna 1-2 som bor inom Vasa övningsskolas elevupptagningsområde och vilkas skolväg överstiger den utsatta kilometergränsen har rätt till skolskjuts. Skolskjutsarna sker med abonnerad taxi (förskolan och årskurs 1) och med buss (årskurs 2). Skolskjutshandboken och mer information om skolskjutsar hittar du här.

Skolan erbjuder morgonvistelse för elever i förskolan, ettan och tvåan. Föräldraföreningen för fritidsklubben i Vasa centrumområde r.f. ordnar eftermiddagsvård från skoldagens slut. Läs mer om morris och eftis här.

Uppdaterad 5.1.2018 Andreas Sundstedt
Till början av sidan

 

Inskrivning till skolan samt anhållan om plats vid förskola, morris och eftis

Inskrivning till skolan

lnskrivningen till åk 1 inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen görs elektroniskt via Wilma-programmet på adressen https://wilma.vaasa.fi under tiden 8-15.1.2019. På Vasa stads hemsida finns mera information om inskrivningen här!

Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. Ett informationshäfte med nyttig information då en familjemedlem skall inleda sin skolgång kan du läsa här: Välkommen till skolan [pdf] 811k

Inskrivning av nya elever under läsåret görs med denna blankett: Inskrivningsblankett [pdf] 529k


Blanketten kan ifyllas elektroniskt och skrivas ut för underteckning eller så skrivas ut tom och ifyllas för hand.


Förskola
Vid intagning av elev till förskoleundervisning i Vasa tillämpas närskolegränserna inom grundläggande utbildning och kommunen anvisar en förskoleundervisningsplats till barnet enligt närserviceprincipen i lagen om grundläggande utbildning 6 § inom sitt eget geografiska storområde. Vasa stad och Vasa övningsskola ordnar en gemensam anmälan till förskoleundervisning. Anmälningstiden till förskoleundervisningen som börjar i augusti 2019 och som anordnas av Vasa stad och Vasa övningsskola sker i januari 2019. Anmälan till förskoleundervisningen görs i första hand elektroniskt.

Följ med informationen på Vasa stads hemsida  https://www.vaasa.fi/sv/forskoleundervisning

 

Morris och Eftis
Anhållan om plats till morris och/eller eftis görs på Eftis och Morris egen sida!

 


Övriga blanketter
Anhållan om skolgång som 6-åring [pdf] 41k
Anhållan om uppskov [pdf] 41k
Hälsoblankett [PDF] 13k

Uppdaterad 2.1.2019 Andreas Sundstedt
Till början av sidan