Du är här: Vasa ÖvningsskolaGrundskolan F-6Hem och skola

Hem och skola

Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium r.f.

Föräldraföreningen vid Vasa Övningsskolas lågstadium rf har inlett ett nytt verksamhetsår med en ny styrelsesammansättning. Föräldraföreningens arbetar för ett smidigt samarbete mellan skolan och hemmen samt för att ge våra barn en extra guldkant på skolvardagen. Vi ordnar olika trevliga evenemang under året som gårdsfesten och Hem och skoladagen under höstterminen samt glöggmys i samband med julfesten. I december ordnade vi även en litteraturkväll i samarbete med skolans bibliotek. Under vårterminen ordnar vi vändagsfrukost och -disco i anslutning till Alla Hjärtans dag i februari. Utöver detta står föräldraföreningen för en del av klubbverksamheten och vi har under året gjort en bokdonation till biblioteket och donerat utrustning till lekoteket som barnen kan ha glädje av under rasterna. Vi brukar också årligen ge ett bidrag till Stafettkarnevalen.

En ny styrelse valdes i samband med föräldraföreningens årsmöte 30.10.2018. Styrelsemedlemmar 2018-2019 är:
Petra Bengs (ordf.)
Anna Moberg (viceordf.)
Agneta Lindroos (sekr.)
Maria Östergård-Käld (kassör)
Jenni Rönnholm
Sara Rosenberg
Jan Granlund, Krista (suppl.)
Nadia Boussir (suppl.)
Mathias Granfors (lärarrepr.)
Henrik Friberg (lärarrepr.)
Elisabeth Backlund-Kärjenmäki (klubbkoordinator).

Föreningens verksamhet finansieras till stor del av medlemsavgifter. Medlemsavgiften för detta år är 10 €/elev eller större valfri summa.

Tack för att ni vill vara med och stöda verksamheten!

INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFT:
Kontonummer: IBAN FI6649701040032084
Mottagare: Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium rf
Meddelande: Barnets/barnens namn
Förfallodag: 28.2.2019
Summa: 10 €/elev

Tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen om ni har några frågor eller har idéer och förslag för verksamheten. Allt arbete vi gör, görs till förmån för eleverna. Vi jobbar på talkobasis så bidrag i form av extra hjälp vid t ex olika evenemang mottages alltid med tacksamhet. Alla som vill kan hjälpa till, det finns uppgifter åt alla!

Kontakta oss gärna på ovisff@gmail.com eller via föreningens Facebook sida!

Uppdaterad 4.2.2019 Andreas Sundstedt