Du är här: Vasa ÖvningsskolaGrundskolan F-6

Välkommen till Vasa övningsskola F-6

Vasa övningsskola är en skola i mitt i Vasas stadskärna. Förskolan och årskurserna 1-6 finns i skolans Alfabyggnad medan åk 7-9 har klassrummen i skolans Betabyggnad.

I Vasa övningsskola är förskolan och årskurserna 1-6 indelad i tre arbetsenheter. Nybörjarna består av klasserna F-2, Påbyggarna av 3-4 och Uppföljarna av 5-6. Speciallärarna och timlärarna samarbetar med alla elever och lärare. I nybörjarklasserna betonas goda basfärdigheter i de enskilda ämnena i enlighet med skolans läroplan. De pedagogiska arbetssätten är varierande och mångsidiga.

Tillsammans med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ansvarar Vasa övningsskola för den finlandssvenska lärarutbildningen.

f6maj18.jpg

___________________________________________________________________________________


Länkar

Styrdokument och planer
Händelsekalender

Matlista


---------------------------
Kontaktuppgifter

Vasa övningsskola F-6
Kyrkoesplanaden 11-13
65100 VASA
Tfn: +358-(0)6-324 7601

Uppdaterad 28.8.2018 Andreas Sundstedt