Du är här: Vasa Övningsskola

Läsårstema 2018-2019:
Lust att lära och läsa

Vasa övningsskola, som upprätthålls av Åbo Akademi, omfattar svenskspråkig förskola, grundskola och gymnasium. Inom grundskolan erbjuds också undervisning på engelska enligt metoden Content and Language Integrated Learning. På gymnasienivå finns möjlighet till fördjupning inom bildkonst eller musik. Vid gymnasiet finns också en IB-sektion. Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärd ansvarar för lärarutbildningen på svenska i Finland. Övningsskolan betjänar den finlandssvenska lärarutbildningen, så att lärarstuderande genomför praktikperioder vid skolan och handleds av skolans lärare.

Följ oss gärna på sociala medier!

blog.pngBloggen Utblickar
facebook_icon.pngGrundskolans Facebook
Gymnasiets Facebook
twitter_icon.png@ovningsskolan
på Twitter

youtube_icon.pngÖvningsskolan
på Youtube

           
matlista.pngMatlista grundskolan och gymnasiet
         
           

Aktuellt»

Årsberättelsen 2018-2019

Här kan du läsa Vasa övningsskolas årsberättelse för läsåret 2018-2019.