Du är här: ExternHusö biologiska stationAvslutade projekt

SEABED (2009-2012)

SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program

SEABED är ett treårigt internationellt projekt, som påbörjades i september 2009 och pågår till augusti 2012. Projektets syfte är att framställa en ny vattenkvalitetsmodell för skärgårdarna och kustområdena i Stockholm, Åland, Skärgårdshavet och Västra Nyland (se bild). Speciell fokus läggs på studier av fosforavlagringar i sediment och betydelsen av fosforläckage från sediment för den allmänna vattenkvaliteten i skärgårdsområden. Totalbudgeten för SEABED är 1 182 000 euro, av vilken 75 % finansieras med ERUF-stöd från INTERREG IVA programmet, delprogram Skärgårdar och öar. IVL Svenska Miljönstitutet AB, Naturvårdsverket, Närings-, trafikoch miljöcentralen i Egentliga Finland, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Åbo Akademi och Ålands landskapsregering står för 25 % med nationell finansiering. Projektet leds av Husö biologiska station vid Åbo Akademi. De andra partners är IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland , Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Svealands Kustvattenvårdsförbund och Ålands landskapsregering. Många av partners hör även till projektets finansiärer och slutanvändare av projektets resultat och den nya vattenkvalitetsmodellen.

 

SEABED-projektets hemsida hittas här:  https://web.abo.fi/seabed/web.abo.fi/seabed/index.html 

 

Uppdaterad 17.8.2015 Tony Cederberg
Till början av sidan

 

BEVIS I-II (2004-2007)

Ett gemensamt beslutstödsystem för effektiva vattenskyddsåtgärder i skärgårdarna Åboland-Åland-Stockholm

BEVIS-projektet tog fram verktyg som klargör vilka lokala åtgärder som bäst och mest kostnadseffektivt förbättrar vattenkvaliteten i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgårdar. I arbetet utnyttjades bl.a. avancerade datormodeller över hur vattenströmmar går i skärgårdsområdena. Med hjälp av beslutstödsystemet skall det vara möjligt att i förväg utvärdera olika åtgärdsprogram för att  förbättra vattenkvaliteten.

BEVIS-projektets hemsida hittas här:  http://web.abo.fi/fak/mnf/biol/huso/bevis/ 

Uppdaterad 17.8.2015 Tony Cederberg
Till början av sidan