Du är här: ExternHusö biologiska station

Välkommen till Husö biologiska station

Vårhage

Husö biologiska station är Åbo Akademis fältstation och ligger på Bergö i Finströms kommun på Åland. Stationen lyder under ämnesområdet Biologi (Miljö-och marinbiologi) inom institutionen för Biovetenskaper och fungerar i huvudsak som bas för akvatiska studier men även botaniska, mykologiska och entomologiska studier utförs. Stationen har utrymmen och utrustning för experimentell vattenekologi, laboratorieanalyser av enkla vattenkemiska parametrar och biologiska prov samt för fältundersökningar i kustnära havsområden och sjöar. På stationen finns även en kurssalen/föreläsningssal som rymmer maximalt ca 25 personer.

Husö biologiska station är en del av  Nätverket för Finlands fältstationer 

Husö biologiska station tillhör även det nationella marina infrastrukturnätverket  FINMARI 

 

Uppdaterad 18.11.2015 Tony Cederberg
Till början av sidan

 

Verksamhet

Blåstång

(foto Riikka Puntila)

Stationen används som bas för forsknings- och undervisningsverksamhet inom Miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi (Inst för Biovetenskaper). Årligen ordnas 3-4 fältkurser för biologistuderande. Varje år gör 3-5 studenter sina pro gradu-avhandlingar på stationen och ungefär lika många doktorander forskar med sikte på doktorsavhandling. Varje sommar anställs dessutom praktikanter som genom sitt jobb på stationen får insikt i biologens vardag.
I och med samarbetsavtalet med Ålands landskapsregering utförs det på Husö regional miljöövervakning och forskning med tyngdpunkt på vattenmiljöer (sjöar/havsområden) på och kring Åland. Stationen har en heltidsanställd stationsföreståndare och en amanuens. Under fältsäsongen (april-oktober) arbetar ca 15-20 forskare och studenter på Husö.
Verksamheten på Husö finansieras av flera olika instanser bl.a. av:

  • Åbo Akademi
  • Ålands landskapsregering
  • Finlands Akademi
  • Europeiska unionen
  • Olika fonder och stiftelser 
  • Nordiska projektmedel
Uppdaterad 18.11.2015 Tony Cederberg
Till början av sidan

 

Vistelse på stationen

Före din vistelse på stationen bör du prata med stationsledningen samt lämna in en anmälningblankett. Den finns att ladda ned här i pdf eller word.docx format:  Anmälningsblankett [pdf]   Anmälningsblankett [docx]

Meddela i god tid före ankomst (per telefon eller e-post) när du ämnar anlända. Transport kan i mån av möjlighet ordnas mot en avgift. Kommer du med egen bil skall du ändå meddela tid för ankomst! Vi ser helst att du anländer dagtid. Stationen har en husmor under sommarmånaderna (maj-september) som gör två varma mål under vardagar (fredagar dock endast lunch) till självkostnadspris. Frukost och mat under helger lagar du själv. Tvättmaskin finns till förfogande (pulver inkluderat i tvättavgiften)

Kom ihåg att ta med lakan, handduk och inneskor. Då du anländer till stationen skall du bekanta dig med stationsreglerna och vår miljöpolicy. Om du redan på förhand vill läsa dem kan du ladda den dem här:
Husös Miljöpolicy [pdf] 66k
Stationsregler [pdf] 102k

Glöm inte heller att skriva in dig i den ena gästboken då du kommer (en gång per säsong)och skriva ut dig ur den andra gästboken då du lämnar stationen. Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med amanuensen eller stationsföreståndaren (018-37310). Vi hoppas att du skall trivas på Husö!

Vistelse

Uppdaterad 5.12.2014 Tony Cederberg
Till början av sidan

 

Historia

Sigrid Maria Granfelt köpte Husö gård 1910. Då fanns ännu inte det vi kallar Gula huset. Sigrid ritade och lät bygga huset genast, det stod klart 1912. 1940 donerade Sigrid sitt hemman med hus, mark och vattenområden till Stiftelsen för Åbo Akademi.
Gula Huset 1
Sigridporträtt.jpgSigrids önskan var att Husö skulle bevaras så som ett naturskyddat annex. Vilket man idag kan säga att det är eftersom Husös mark och vatten hör till Natura-2000. Hon önskade också att stället skulle vara till stöd för den botaniska lärostol i botanik som skulle uppföras vid ÅA. Någon sådan blev det inte, men nog en i biologi 1957. Sedan 1959 har Husö fungerat som fältstation till miljö- och marinbiologin tack vare att dåvarande professor Bo-Jungar Wikgren påtalade behovet.
Sigrid Maria Granfelt föddes 1868 i Åbo och avled i Helsingfors 1942 74 år gammal. I ca 29 år bodde hon på Husö. Hon var utbildad konstnärinna, först vid Ritskolan i Helsingfors, senare vistades hon utomlands både i Tyskland, Holland, Italien och Frankrike. Hon målade i främsta hand djurmotiv och porträtt.
Sigrid
Efter att hon flyttat till Åland avtog hennes måleri, kanske gården tog för mycket tid och ork i anspråk. På gården höll Sigrid på med djurhållning, växtodling, trädgårdsbruk, hon byggde och dekorerade möbler, tom. byggde hon en båt och släde. Hon ägnade mycket tid åt att utveckla hemslöjden på Åland och hon var aktiv i Martharörelsen. Hon intresserade sig även för keramik och drog kurser. Sigrid hade ett natur intresse, vilket syns i inredningsdetaljer i Gula huset och i blomstermotiv på folkdräkter i flera åländska kommuner.hund.jpg
Husö-från-viken.jpg
Uppdaterad 4.9.2012 Tony Cederberg
Till början av sidan

 

Byggnader

Gula huset
Gula huset är byggt 1912 av konstnärinnan Sigrid Granfelt (läs mera om fröken Granfelt under rubriken Historia). Idag används huset sommartid som bostadsrum för bl.a. studenter och praktikanter. I nedre våningen finns kök, matsal och TV-rum. Gula huset rymmer 12 personer. Gula Huset renoverades 2014.
Gula-husetfront.jpg
Laboratoriebyggnaden
Laboratoriet byggdes 1991 och rymmer tre labb (närsaltslabb, vattenlabb och bottenfauna/fisklabb), förråd, filterrum, kyl/frysrum och en kurssal som rymmer ca 25 pers. Dessutom kontorsutrymmen, tvättstuga och kafferum.
labbet_web.jpg
Logiet
Logiet byggdes 1978 och användes till en början som laboratorium. Idag används Logiet som bostad åt forskare, universitetspersonal, gästforskare mm. Logiet har 4 rum, totalt 6 sängar. I Logiet finns eget kök. I gaveln mot stranden finns bastu och duschrum.
Logiet-08.jpg
Arrendatorsvillan
Arrendatorsvillan hör till en av de äldsta byggnaderna på Husö. Arredantorsvillan används idag som personalbostad av stationsföreståndaren.
Arrendarorsjpg.jpg
Nya villan
Byggdes under 2006 och togs i bruk våren 2007. Nya villan inhyser logement i form av 8 st två personers rum samt två forskarbostäder. Nya villan har även matsal och storkök, samt två vardagsrum och ett allmänt kök för dem som bor i övre våningen. Egen toalett med dusch i alla rum, samt kylskåp och spis.
Nya-villan-2008.jpg
Akvariehallen och utebassängerna
Den gamla ladugården används som akvarieutrymmen där experimentell forskning bedrivs. Akvariehallen har även ett klimarum med reglerbar temperatur. Utanför akvariehallen finns en terass med utebassänger under tak för storskaligare experiment
akvariehall.jpgterass.jpg
Gamla bastun
Nere vid stranden finns Sigrids gamla bastu som idag används som förråd för främst fiske- och fältutrustning.
gamla-bastun.jpg
Strandbod
Byggd 2005-2006 för provtagnings- och dykutrustning. Båtförråd och våtlabb finns även i strandboden.
Strandboden.jpg
Strandbastu
Tagen i bruk 2006. Den gamla strandbastun som fungerade som förråd för dykutrustning är nu riven och en ny bastu står på dess ställe! Både ved och elspis finns, 3 duschar och omklädningsrum/brasrum med vedkamin.
bastu.jpg
Häbret
I Ladugården finns ett sommarrum kallat Häbret (ej på bild). Här kan man bo om man har hund el andra små husdjur. Husdjur får däremot inte vistas inomhus i någon av de andra byggnaderna.
Utedass och lider
Husö har även två fina utedass, ett vid Gula Huset och ett vid Strandbastun. Samt två stycken utelider (ej på bild) för ved och utrustning.
Utetupp-08.jpgutetupp2.jpg
Uppdaterad 18.11.2015 Tony Cederberg
Till början av sidan